Ramirent Škoda PAF Alexela G4S Spalding REFLEKS
Peasponsor
Eesti naiskond. Foto: FIBA.com.

Algas konkurss naiste rahvuskoondise peatreeneri kohale (tähtaeg 15.12.2020)

02.12.2020

Detsembris 2018 kinnitas Eesti Korvpalliliidu üldkogu juhatuse ettepanekul korvpalli arengukava ja strateegia aastateks 2019-2030. Laiapõhjalise strateegia ja arengukava koostamisse olid kaasatud  kõik korvpalliga seotud huvigrupid eesotsas klubide, treenerite ning EKL sekretariaadi ja juhatusega. Korvpall 2030 strateegias said rahvusnaiskonna osas püstitatud järgmised eesmärgid:
 

 • Naiste rahvuskoondis jõuab aastaks 2025 FIBA Euroopa reitingus 24 tugevama hulka.

 

Lisaks on Eesti Korvpalliliidu juhatus otsustanud oma 2020.a juuli koosolekul, et tüdrukute ja naiste korvpalli arendamiseks luuakse töörühm, mille liikmena nähakse ka uut naiste koondise peatreenerit.

 

Lähtudes nendest eesmärkidest kuulutab Eesti Korvpalliliit välja avaliku konkursi naiste rahvuskoondise peatreeneri ametikoha täitmiseks.

 

Ootused naiste rahvuskoondise peatreenerile

 

Tööülesanded:

 

 • Sobiv kandidaat peab olema kursis ning süsteemselt kaasa aitama Eesti korvpalli arengukava “Korvpall 2030” elluviimisele ning täitmisele

 • Lähtudes Eesti Korvpalliliidu eelarvest koostama rahvuskoondise programmi (tegevuskava) kuni 2023 EM tsükli lõpuni ning arengukava (tulevikuvisiooni) lähtudes 2025 EM – ks püstitatud eesmärkidest.

 • Tegema tihedat koostööd  EKL koondiste juhiga

 • Olema pidevas koostöös (n. treeningute külastused, treeningmetoodika analüüs ja soovitused jne.),  noortekoondiste ja Audentese Spordigümnaasiumi (ASG) treeneritega eesmärgiga koostada ja süsteemselt täiendada potentsiaalsete täiskasvanute koondise kandidaatide nimekirja ning treeningprogramme.

 • Koostama ja esitama EKL juhatusele kinnitamiseks rahvuskoondise abitreenerite ja- personali meeskonna.

 • Jälgima ning suhtlema pidevalt rahvuskoondise kandidaatide nimekirja kuuluvate mängijate, nende koduklubidega ja/või koolidega ning mängijate treenerite ja agentidega.

 •  Pidama  regulaarselt  sidet  nii Eesti kui rahvusvaheliste korvpalli organisatsioonidega, kus mängivad rahvuskoondise kandidaadid.

 • Sobiv kandidaat on võimeline looma positiivse ja edule orienteeritud töökeskkonna, kus kõik koondise liikmed (mängijad, abipersonal, muud liikmed) on väärtustatud ning saavad realiseerida oma maksimaalseid professionaalseid võimeid.

 •  Vajalik on pädevus luua ja ellu viia treeningprogramme ja meeskondliku taktika kontseptsioon, mis toetavad ja tagavad rahvuskoondise kõrgetasemelise sooritusvõimekuse rahvusvahelistel võistlustel.

 • Olema valmis reisimiseks nii Eestis kui väljaspool Eestit ning olema valmis  töötama nädalavahetustel.

 • Abistama koondiste juhti treenerite toimkonna koosolekute ettevalmistamisel ja juhtimisel.

 • Olema meediale kättesaadav nii rahvusnaiskonna tegevuse raames  kui ka olema valmis selgitama EKLi sportlikke ja strateegilisi eesmärke muul perioodil.

 • Järgima EKL-i Eetikakoodeksit ausa sportimise ja sporditegevuse üldtunnustatud reegleid ja häid tavasid.

 • Naiste koondise peatreener peab  järgima EKL juhatuse poolt vastuvõetud otsuseid ning  hoidma end kursis ja vastutustundlikult  järgima EKL kriisi töörühma poolt COVID-19 pandeemiaga seotud küsimustes vastuvõetud otsuseid, sealjuures kehtestatud kohustuslikke piiranguid, keelde ja muid soovitusi.
   

 

Vastutus

 • Rahvusnaiskonna eesmärkide täitmine arvestades nimetatud ootusi

 • Koondise personali ja naiskonna komplekteerimine

 

Vajalikud isikuomadused

 •  Soov ennast pidevalt arendada.

 • Avatud, aus ja eetiline.

 • Lojaalne korvpallile ning pühendunud tulemuslikkusele nii enda kui teiste suhtes

 • Hea suhtlemisoskus ning kõrget stressitaluvus

 

Konkursil osalemiseks ootame kandidaadi CV’d, motivatsioonikirja ning nägemust eesmärkide elluviimiseks aadressile personal@basket.ee  või Eesti Korvpalliliitu aadressil Paldiski mnt 104B, 13522 Tallinn kuupäevaks 15.12.2020 k.a.

 

Lisainfo:

 

Keio Kuhi, Eesti Korvpalliliidu peasekretär, +372 52 49 405, keio@basket.ee

Sulge

Ülekanded