Ramirent Škoda PAF Alexela G4S Spalding REFLEKS
Peasponsor
Foto: fiba.com

Korvpalliliit kutsub üles kandideerima FECC konkursil!

08.01.2021

Eesti Korvpalliliit kuulutab välja konkursi FECC (Fiba Europe Coaching Certificate) 2021-2023 programmi pääsemiseks. Sel aastal alustab FECC oma 8. lennuga. Programm on suunatud noortega tegelevatele treeneritele ning eesmärk on seeläbi tõsta Euroopa noortetreenerite ja korvpalli taset üleüldiselt. Treenerid osalevad kolmel koolitusel kahe aasta jooksul, mis leiavad aset noormeeste Euroopa Meistrivõistluste raames.

Esimene koolitus toimub 2021. aasta suvel Skopjes (Põhja-Makedoonia) FIBA U16 Euroopa Meistrivõistluste, teine 2022 FIBA U18 Euroopa Meistrivõistluste ja kolmas FIBA U20 Euroopa Meistrivõistluste raames. Koolitus toimub turniiri toimumiskohas viimase 7 päeva kestel tunnustatud Euroopa korvpallitreenerite juhendamisel.

 

Igal alaliidul on võimalik programmi taotleda kolme kohta, FIBA garanteerib igale riigile koha vähemalt ühele treenerile, teised kaks jäävad ootelisti. Osalejate maksimaalne arv on 60, peale alaliitude kandidaatide esitamise tähtaega selgub garanteeritud kohtade arv, seejärel jagab FIBA Euroopa järelejäänud kohad ootelistis olevate treenerite vahel. Sel aastal innustab FIBA eriliselt kandidatuuri esitama naissoost treenereid ning seab neid eelisseisu potentsiaalsete vabade kohtade jagamisel.

 

Programm sisaldab lisaks koolitustele erinevaid töötubasid, arutelusid, kodutöid, mängude/mängijate jälgimist ja nende analüüsi.

 

Eeldused konkursil osalemiseks:

 

 • Kõik kandidaadid peavad olema noortega töötavad treenerid ja/või seotud noortekorvpalli arendamisega oma koduriigis.
 • Kõik kandidaadid peavad valdama head inglise keelt nii kõnes kui kirjas. Kõik loengud, materjalid ja eksamid (nii kirjalikud kui suulised) toimuvad inglise keeles, seega inglise keele oskus on hädavajalik.
 • Kõik valitud kandidaadid peavad saama kinnituse FIBA Euroopa poolt.
 • Kõik valitud treenerid peavad osalema täies mahus kõigil kolmel koolitusel!
 • Et saada FIBA Euroopa Treenerite Sertifikaat, peavad osalejad läbima eksami.

 

NB! Koolitusprogrammil osalustasu ei ole. Kulutused transpordile ja elamisele tuleb aga kanda osalejate poolt (hotelli määrab FIBA).

 

Koolitusest saadav kasu treenerile ja panus Eesti korvpalli arengusse

 

FIBA üks põhilisemaid eesmärke koolituse korraldamisel ning sellesse panustamisel on programmist saadavate teadmiste ja kvalifikatsiooni edasiviimine osalejate koduriigi korvpalli arengusse. Seega valituks osutuv(ad) treener(id) seovad ennast tihedamalt Eesti Korvpalliliiduga, st peavad valmis olema läbi viima koolitusi, võtma vastu noortekoondiste juhendamise pakkumisi, jms. Selles vallas on väga heaks eeskujuks olnud varasemad FECC-i läbijad: Rauno Pehka, Alar Varrak, Janne Schasmin, Marko Parkonen, Indrek Reinbok, Toomas Kandimaa, jt.

 

Personaalse kasu osas võib lisaks koolituste kaudu saadavate korvpallialaste teadmiste ja silmaringi avardamise välja tuua:

 

 • Treenerid saavad pädeva teadmise Euroopa noorte korvpalli tipptasemest ja näevad koondiste/mängijate arengut 2 aasta jooksul
 • Saavutatakse mainekas üleeuroopaline treeneri kvalifikatsioon ning head soovitajad
 • Luuakse alus oma õpilastele kaasaegse ja kõrgetasemelise korvpallihariduse andmiseks
 • Saadakse tulevikuks vajalikke kontakte teiste Euroopa riikide treeneritega  

 

Palume kõigil ambitsioonikatel teadmishimulistel noortetreeneritel saata motivatsioonikiri koos alloleva infoga hiljemalt 05.02.2021 indrek@basket.ee

 

 • Nimi ja vanus
 • Praegune töökoht treenerina
 • Treenerikutse tase
 • Staaž treenerina

 

TOP 3 valitakse kandidaatide hulgast välja 22. veebruariks, seejärel tuleb valitud treeneritel täita FIBA ankeet ning EKL saadab kandidaatide nimed FIBA-le hiljemalt 1. märtsiks. FIBA teeb omapoolse valiku märtsi kuu jooksul.

 

 

 

 

 

 

 

Sulge

Ülekanded